Logotipas

Kauno Miko Petrausko muzikos mokykla

SVEIKINAME VISUS SU ŠVENTĖMIS!!!!!

Ugdymo ir meninės veiklos taryba

OJARAS GRICIJONAS - direktorius

LINA JANČIUVIENĖ - direktoriaus pavaduotoja ugdymui

RŪTA VARNIENĖ - fortepijono instrumento metodinės grupės pirmininkė

IRINA TRANAUSKIENĖ - antrojo instrumento (fortepijono) metodinės grupės pirmininkė

IRENA ANDRIUŠČENKIENĖ - solinio ir estradinio dainavimo metodinės grupės pirmininkė

ERIKA BAUBLIENĖ - chorinio dainavimo metodinės grupės pirmininkė

REGINA BOBINIENĖ - styginių instrumentų metodinės grupės pirmininkė

VIDA ADOMAVIČIENĖ - liaudies, pučiamųjų instrumentų, akordeono metodinės grupės pirmininkė

JOVITA TARVIDIENĖ - muzikos teorijos ir muzikos istorijos metodinės grupės pirmininkė

Kauno miesto herbas

Adresas:
V. Krėvės pr. 54, LT–50401 Kaunas
tel.: (837) 312053, (837) 315673
fax.: (837) 312053

El. paštas:
mpmm@mpetrausko.kaunas.lm.lt

Interneto svetainė:
www.mpetrausko.kaunas.lm.lt

Mokyklos tipas:
neformaliojo švietimo mokykla
kodas – 190144791

Mokyklos teisinė forma:
savivaldybės biudžetinė įstaiga

Mokyklos priklausomybė:
Kauno miesto savivaldybės institucija

Mokomoji kalba:
lietuvių kalba

Mokymo forma:
dieninė, savarankiško mokymosi

Mokiniams suteikiamos atostogos:
rudens 2018-10-29 - 2018-11-02
žiemos (Kalėdų) 2018-12-27 - 2019-01-02
žiemos 2019-02-18 - 2019-02-22
pavasario (Velykų) 2019-04-23 - 2019-04-26