Logotipas

Kauno Miko Petrausko muzikos mokykla

SVEIKINAME VISUS SU ŠVENTĖMIS!!!!!

Istorija

Mikas Petrauskas Muzika paguodžia nelaimėje,
muzika išlaiko lygsvaroje būnantį džiaugsmą,
muzika duoda patvarą žygiuose ir pasiryžimuose,
muzika suteikia smegenims gerą pasilsį po nuovargio,
sustiprina ir atnaujina mintis.
(Mikas Petrauskas)

Mikas Petrauskas (1873-1937) - viena ryškiausių XX a. I - osios pusės asmenybių lietuvių muzikinėje kultūroje. Jis buvo kompozitorius, pirmosios lietuviškos operos “Birutė” bei operečių autorius, pedagogas, chorų organizatorius ir dirigentas, dainininkas, režisierius.

Iš istorijos puslapių...

Kauno Miko Petrausko muzikos mokykla susiformavo iš Karininkų namuose nuo 1950 m. veikusios muzikos studijos. Atverti muzikos pasaulio vartus vaikams talkino pirmieji mokyklos pedagogai: L. Moisejeva, M. Kudriavcevas, S. Tarutis, D. Lapinienė, L. Astafjeva, A. Venckevičienė, A. Simonavičienė, A. Orlova, M. Timošenko, L. Gasiūnienė ir kt.

1977 m. rugsėjo 1 dieną duris atvėrė III-ioji muzikos mokykla.

Mokyklos direktoriai: L. Moisejeva (1977-1982 m.), Anatolijus Šorstovas (1983-1989 m.), Remigijus Adomaitis (1989-1993 m.), Ojaras Gricijonas (1994- iki dabar).
Direktorių pavaduotojais ugdymui per šį laikotarpį dirbo: Nijolė Bartkutė, Olga Petrušenko, Irena Vaitkevičiūtė, Danguolė Šimkutė, Gražina Dainauskienė.

1990 m. mokykla persikėlė į naujas patalpas V. Krėvės pr.

1993 m. mokykla išsiplėtė priimdama mokytis gabius muzikai vaikus Šilainių mikrorajone veikiančios „Ryto“ pradinės mokyklos patalpose.

1998 m. mokyklai buvo suteiktas lietuvių kompozitoriaus Miko Petrausko garbės vardas.

Šiuo metu mokyklai vadovauja direktorius Ojaras Gricijonas, direktoriaus pavaduotoja ugdymui - Lina Jančiuvienė, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams - Gintaras Sasnauskas.

Mokykloje mokosi 361 mokiniai, dirba 48 pedagogai.

Kauno miesto herbas

Adresas:
V. Krėvės pr. 54, LT–50401 Kaunas
tel.: (837) 312053, (837) 315673
fax.: (837) 312053

El. paštas:
mpmm@mpetrausko.kaunas.lm.lt

Interneto svetainė:
www.mpetrausko.kaunas.lm.lt

Mokyklos tipas:
neformaliojo švietimo mokykla
kodas – 190144791

Mokyklos teisinė forma:
savivaldybės biudžetinė įstaiga

Mokyklos priklausomybė:
Kauno miesto savivaldybės institucija

Mokomoji kalba:
lietuvių kalba

Mokymo forma:
dieninė, savarankiško mokymosi

Mokiniams suteikiamos atostogos:
rudens 2018-10-29 - 2018-11-02
žiemos (Kalėdų) 2018-12-27 - 2019-01-02
žiemos 2019-02-18 - 2019-02-22
pavasario (Velykų) 2019-04-23 - 2019-04-26