Logotipas

Kauno Miko Petrausko muzikos mokykla

SVEIKINAME VISUS SU ŠVENTĖMIS!!!!!

Nuorodos

Švietimo ir mokslo ministerija http://www.smm.lt

Pedagogų profesinės raidos centras http://www.pprc.lt

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras http://www.kpkc.lt

Kauno miesto savivaldybė http://www.kaunas.lt

Švietimo plėtotės centras http://www.pedagogika.lt

Dialogas http://www.dialogas.com

Valstybės žinios http://www.valstybes-zinios.lt

Švietimo mainų paramos fondas http://www.smpf.lt

Švietimo kaitos fondas http://skf.osf.lt

Narkotikų kontrolės departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės http://www.nkd.lt

Kauno miesto herbas

Adresas:
V. Krėvės pr. 54, LT–50401 Kaunas
tel.: (837) 312053, (837) 315673
fax.: (837) 312053

El. paštas:
mpmm@mpetrausko.kaunas.lm.lt

Interneto svetainė:
www.mpetrausko.kaunas.lm.lt

Mokyklos tipas:
neformaliojo švietimo mokykla
kodas – 190144791

Mokyklos teisinė forma:
savivaldybės biudžetinė įstaiga

Mokyklos priklausomybė:
Kauno miesto savivaldybės institucija

Mokomoji kalba:
lietuvių kalba

Mokymo forma:
dieninė, savarankiško mokymosi

Mokiniams suteikiamos atostogos:
rudens 2018-10-29 - 2018-11-02
žiemos (Kalėdų) 2018-12-27 - 2019-01-02
žiemos 2019-02-18 - 2019-02-22
pavasario (Velykų) 2019-04-23 - 2019-04-26