Logotipas

Kauno Miko Petrausko muzikos mokykla

SVEIKINAME VISUS SU ŠVENTĖMIS!!!!!

Vizija ir misija

MOKYKLOS VIZIJA
Kauno Miko Petrausko muzikos mokykla – saugi, atvira kaitai ir naujovėms, vaiko kūrybiškumą lavinanti formalųjį švietimą papildanti neformaliojo ugdymo įstaiga, kurioje kiekvienas įgyja šiuolaikines gebėjimų kompetencijas, leidžiančias gyvenime pasiekti užsibrėžtų tikslų ir aukštesnės gyvenimo kokybės.

 

MOKYKLOS MISIJA
Sudaryti galimybes Kauno miesto mokiniams ugdytis pagal ankstyvojo, pradinio, pagrindinio, išplėstinio bei muzikos mėgėjų ugdymo programas, atskleidžiant jų individualius kūrybinius gebėjimus, užtikrinant ugdymo tęstinumą bei sprendžiant mokinių užimtumo prevenciją.

 

VERTYBĖS IR FILOSOFIJA

Filosofija – kūrybiškas vaikas – atviras kaitai ir naujovėms.

Mokyklos veikla grindžiama šiomis vertybėmis ir principais:

mokymasis visą gyvenimą ir naujų kompetencijų įgijimas;
atsinaujinimas ir pripažinimas;
profesionalumas ir patikimumas;
kūrybiškumas ir modernumas;
bendravimas ir bendradarbiavimas;
demokratiškumas ir atsakomybė.

Kauno miesto herbas

Adresas:
V. Krėvės pr. 54, LT–50401 Kaunas
tel.: (837) 312053, (837) 315673
fax.: (837) 312053

El. paštas:
mpmm@mpetrausko.kaunas.lm.lt

Interneto svetainė:
www.mpetrausko.kaunas.lm.lt

Mokyklos tipas:
neformaliojo švietimo mokykla
kodas – 190144791

Mokyklos teisinė forma:
savivaldybės biudžetinė įstaiga

Mokyklos priklausomybė:
Kauno miesto savivaldybės institucija

Mokomoji kalba:
lietuvių kalba

Mokymo forma:
dieninė, savarankiško mokymosi

Mokiniams suteikiamos atostogos:
rudens 2018-10-29 - 2018-11-02
žiemos (Kalėdų) 2018-12-27 - 2019-01-02
žiemos 2019-02-18 - 2019-02-22
pavasario (Velykų) 2019-04-23 - 2019-04-26