Logotipas

Kauno Miko Petrausko muzikos mokykla

SVEIKINAME VISUS SU ŠVENTĖMIS!!!!!

Mokytojai

Mokytojai

Eil. Nr.

Pavardė, vardas

Pareigos

Išsilavinimas

1.

Adomavičienė Vida

fleitos mokytoja ekspertė, liaudies, pučiamųjų instrumentų, akordeono metodinės grupės pirmininkė

aukštasis

2.

Andriuščenkienė Irena

solinio dainavimo mokytoja metodininkė, solinio ir estradinio dainavimo metodinės grupės pirmininkė

aukštasis

3.

Bankauskienė Inga

fortepijono mokytoja, vyresnioji koncertmeisterė

aukštasis

4.

Baranauskienė Olga

koncertmeisterė metodininkė

aukštasis

5.

Baublienė Erika

antro instrumento (fortepijono) vyresnioji mokytoja, solfedžio mokytoja metodininkė, chorinio dainavimo metodinės grupės pirmininkė

aukštasis

6.

Berūkštis Paulius

fleitos mokytojas

aukštasis

7.

Bobinienė Regina

violončelės mokytoja metodininkė, styginių instrumentų metodinės grupės pirmininkė

aukštasis

8.

Buta Justinas

lumzdelio ir birbynės mokytojas metodininkas

aukštasis

9.

Butienė Evelina

kanklių vyresnioji mokytoja

aukštasis

10.

Cibulskienė Svetlana

fortepijono mokytoja metodininkė

aukštasis

11.

Čekanavičienė Eglė

fortepijono mokytoja metodininkė

aukštasis

12.

Černiauskaitė Nomeda

antro instrumento (fortepijono) vyresnioji mokytoja

aukštasis

13.

Dainauskienė Gražina

muzikos teorinių dalykų mokytoja ekspertė

aukštasis

14.

Daugėlaitė Viktorija

fortepijono mokytoja ekspertė

aukštasis

15.

Daunorienė Liudmila

akordeono mokytoja ekspertė

aukštasis

16.

Dmitrenko Valerija

fortepijono vyresnioji mokytoja, vyresnioji koncertmeisterė

aukštasis

17.

Domarkaitė Donata

fortepijono mokytoja, koncertmeisterė

aukštasis

18.

Dumčiuvienė Angelė

fortepijono mokytoja, vyresnioji koncertmeisterė

aukštasis

19.

Gakaitė Aušra

antro instrumento (fortepijono) mokytoja, koncertmeisterė metodininkė

aukštasis

20.

Gerulaitė Vilhelmina

fleitos mokytoja metodininkė

aukštasis

21.

Gricijonas Ojaras

direktorius, solinio dainavimo mokytojas ekspertas

aukštasis

22.

Iljina Oksana

choro vyresnioji mokytoja, antro instrumento (fortepijono), solfedžio mokytoja

aukštasis

23.

Jančiuvienė Lina

direktoriaus pavaduotoja ugdymui, atestacijos komisijos pirmininkė, kanklių mokytoja metodininkė

aukštasis

24.

Jurgilaitė Monika

kanklių mokytoja, koncertmeisterė

aukštasis

25.

Kalkauskaitė Iveta

solinio, estradinio dainavimo mokytoja

aukštasis

26.

Kasparaitytė Remigija

smuiko mokytoja metodininkė

aukštasis

27.

Kelpša Artūras

gitaros vyresnysis mokytojas

aukštasis

28.

Krūvelienė Jūratė

solinio dainavimo vyresnioji mokytoja

aukštasis

29.

Lukšienė Ieva

koncertmeisterė

aukštasis

30.

Mačiokienė Vitalija

fortepijono mokytoja metodininkė, vyresnioji koncertmeisterė

aukštasis

31.

Makštutis Artūras

birbynės vyresnysis mokytojas

aukštesnysis

32.

Maliukevičienė Julija

solinio dainavimo vyresnioji mokytoja

aukštesnysis

33.

Markevičienė Asta

smuiko mokytoja

aukštasis

34.

Maslauskienė Ingrida

chorinio dirigavimo mokytoja metodininkė, antro instrumento (fortepijono) mokytoja

aukštasis

35.

Meškauskaitė Giedra

smuiko mokytoja metodininkė

aukštasis

36.

Medėkšaitė-Balčiūnienė Diana

akordeono mokytoja metodininkė

aukštasis

37.

Petrušenko Olga

fortepijono mokytoja metodininkė

aukštasis

38.

Pocienė Nijolė

solfedžio vyresnioji mokytoja, muzikos istorijos vyresnioji mokytoja

aukštasis

39.

Pranculytė-Jončienė Agnė

fortepijono mokytoja metodininkė, koncertmeisterė metodininkė

aukštasis

40.

Pūkienė Svetlana

solfedžio vyresnioji mokytoja, antro instrumento (fortepijono) mokytoja

aukštasis

41.

Rekuvienė Agnė

fortepijono mokytoja metodininkė

aukštasis

42.

Sargsyan Lusine

vyresnioji fortepijono mokytoja, vyresnioji koncertmeisterė

aukštasis

43.

Sypnych Žaneta

muzikos teorinių dalykų vyresnioji mokytoja, antro instrumento (fortepijono) mokytoja

aukštasis

44.

Stankevičienė Violeta

solinio dainavimo mokytoja metodininkė

aukštasis

45.

Tarvidienė Jovita

vyresnioji antro instrumento (fortepijono), ankstyvojo muzikinio ugdymo mokytoja, muzikos teorijos ir muzikos istorijos metodinės grupės pirmininkė

aukštasis

46.

Tranauskienė Irina

fortepijono mokytoja metodininkė, antro instrumento (fortepijono) metodinės grupės pirmininkė

aukštasis

47.

Varnienė Rūta

fortepijono mokytoja ekspertė, fortepijono instrumento metodinės grupės pirmininkė

aukštasis

48.

Veržbavičienė Edita

akordeono mokytoja metodininkė

aukštasis

49.

Vilutienė Liubovė

fortepijono mokytoja metodininkė

aukštasis

Kauno miesto herbas

Adresas:
V. Krėvės pr. 54, LT–50401 Kaunas
tel.: (837) 312053, (837) 315673
fax.: (837) 312053

El. paštas:
mpmm@mpetrausko.kaunas.lm.lt

Interneto svetainė:
www.mpetrausko.kaunas.lm.lt

Mokyklos tipas:
neformaliojo švietimo mokykla
kodas – 190144791

Mokyklos teisinė forma:
savivaldybės biudžetinė įstaiga

Mokyklos priklausomybė:
Kauno miesto savivaldybės institucija

Mokomoji kalba:
lietuvių kalba

Mokymo forma:
dieninė, savarankiško mokymosi

Mokiniams suteikiamos atostogos:
rudens 2018-10-29 - 2018-11-02
žiemos (Kalėdų) 2018-12-27 - 2019-01-02
žiemos 2019-02-18 - 2019-02-22
pavasario (Velykų) 2019-04-23 - 2019-04-26