Logotipas

Kauno Miko Petrausko muzikos mokykla

SVEIKINAME VISUS SU ŠVENTĖMIS!!!!!

Finansinių ataskaitų rinkiniai

Finansinių ataskaitų rinkinys apie mokyklos 2013 metų III ketvirčio finansinius rodiklius
 
Finansinių ataskaitų rinkinys apie mokyklos 2013 metų II ketvirčio finansinius rodiklius
 
Finansinių ataskaitų rinkinys apie mokyklos 2013 metų I ketvirčio finansinius rodiklius
 
Finansinių ataskaitų rinkinys apie mokyklos 2012 metų finansinius rodiklius
 
 
 
 
Finansinių ataskaitų rinkinys apie mokyklos 2011 metų finansinius rodiklius
 
Finansinių ataskaitų rinkinys apie mokyklos 2010 metų finansinius rodiklius
 

Kauno miesto herbas

Adresas:
V. Krėvės pr. 54, LT–50401 Kaunas
tel.: (837) 312053, (837) 315673
fax.: (837) 312053

El. paštas:
mpmm@mpetrausko.kaunas.lm.lt

Interneto svetainė:
www.mpetrausko.kaunas.lm.lt

Mokyklos tipas:
neformaliojo švietimo mokykla
kodas – 190144791

Mokyklos teisinė forma:
savivaldybės biudžetinė įstaiga

Mokyklos priklausomybė:
Kauno miesto savivaldybės institucija

Mokomoji kalba:
lietuvių kalba

Mokymo forma:
dieninė, savarankiško mokymosi

Mokiniams suteikiamos atostogos:
rudens 2018-10-29 - 2018-11-02
žiemos (Kalėdų) 2018-12-27 - 2019-01-02
žiemos 2019-02-18 - 2019-02-22
pavasario (Velykų) 2019-04-23 - 2019-04-26