Logotipas

Kauno Miko Petrausko muzikos mokykla

2018 11 15 d. 13 val. kviečiame į respublikinį festivalį "Laisvalaikio muzika", kuris vyks Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje (V. Putvinskio g. 55, Kaunas) !!!

Veiklos kryptys

Mokyklos strateginės veiklos kryptys:

  • modernios ir efektyvios mokyklos kūrimas;
  • lygių mokymosi galimybių ir prieinamumo užtikrinimas;
  • ugdymo(si) kokybės gerinimas;
  • mokyklos kaip švietimo institucijos mokymosi partnerystės tinkle kūrimas ir palaikymas.

Kauno miesto herbas

Adresas:
V. Krėvės pr. 54, LT–50401 Kaunas
tel.: (837) 312053, (837) 315673
fax.: (837) 312053

El. paštas:
mpmm@mpetrausko.kaunas.lm.lt

Interneto svetainė:
www.mpetrausko.kaunas.lm.lt

Mokyklos tipas:
neformaliojo švietimo mokykla
kodas – 190144791

Mokyklos teisinė forma:
savivaldybės biudžetinė įstaiga

Mokyklos priklausomybė:
Kauno miesto savivaldybės institucija

Mokomoji kalba:
lietuvių kalba

Mokymo forma:
dieninė, savarankiško mokymosi

Mokiniams suteikiamos atostogos:
rudens 2018-10-29 - 2018-11-02
žiemos (Kalėdų) 2018-12-27 - 2019-01-02
žiemos 2019-02-18 - 2019-02-22
pavasario (Velykų) 2019-04-23 - 2019-04-26