Logotipas

Kauno Miko Petrausko muzikos mokykla

2018 11 15 d. 13 val. kviečiame į respublikinį festivalį "Laisvalaikio muzika", kuris vyks Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje (V. Putvinskio g. 55, Kaunas) !!!

Darbo užmokestis

DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS BRUTO DARBO UŽMOKESTIS (€) 2016 M. RUGPJŪČIO MĖN.

Eil. Nr.

Pareigybės pavadinimas

Pareigybių skaičius, pedagoginių normų (etatų) skaičius

Darbuotojų skaičius

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis vienos pareigybės

ir vienos pedagoginės normos €

1.

Direktorius

1 (II kat.)

1

1136

2.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1 (II kat.)

1

1065

3.

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

1

1

568

4.

Vyr. buhalterė

1

1

**Neskelbiama

5.

Raštvedė

1

1

**Neskelbiama

6.

Archyvarė

0,5

1

**Neskelbiama

7.

Renginių organizatorius

0,5

1

405

8.

Elektrografas

0,5

1

350

9.

Budinti administratorė

2,25

5

350

10.

Instrumentų derintojas

1

1

**Neskelbiama

11.

Bibliotekininkas

1

2

497

12.

Valytoja

2,25

3

350

13.

Darbininkas

1

1

350

14.

Inžinierius programuotojas

0,5

1

**Neskelbiama

15.

Kiemsargis

0,5

1

350

16.

Mokytojas ekspertas (pedagoginio darbo stažas virš 15 m.)

3,94

4

738

17.

Mokytojas metodininkas (pedagoginio darbo stažas virš 15 m.)

25,72

19

657

18.

Vyresnysis mokytojas

(pedagoginio darbo stažas iki 10 m.)

1,44

3

606

19.

Vyresnysis mokytojas (pedagoginio darbo stažas nuo 10-15 m.)

2,50

2

602

20.

Vyresnysis mokytojas (pedagoginio darbo stažas virš 15 m.)

9,56

9

607

21.

Mokytojas (pedagoginio darbo stažas iki 10 m.)

3,56

4

537

22.

Mokytojas (pedagoginio darbo stažas nuo 10-15 m.)

0,67

1

536

23.

Mokytojas (pedagoginio darbo stažas virš 15 m.)

1,11

2

558

24.

Koncertmeisteris metodininkas (pedagoginio darbo stažas nuo 10-15 m.)

0,87

1

740

25.

Koncertmeisteris metodininkas (pedagoginio darbo stažas virš 15 m.)

0,56

2

758

26.

Vyresnysis koncertmeisteris (pedagoginio darbo stažas iki 10 m.)

0,63

1

668

27.

Vyresnysis koncertmeisteris (pedagoginio darbo stažas virš 15 m.)

0,94

3

702

28.

Koncertmeisteris (pedagoginio darbo stažas iki 10 m.)

1,33

3

604

Pastaba: mokytojo pedagoginė norma yra 18 pedagoginių darbo valandų per savaitę, koncertmeisterio pedagoginė norma yra 26 pedagoginės darbo valandos per savaitę. Vienoje pedagoginėje normoje vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio yra paskaičiuota ir pridėta papildomai tarifikuotų nekontaktinių valandų darbo užmokestis €.

**Vadovaujantis LRV 2003-04-18 nutarimu Nr.480 (Žin.,2003, Nr. 38-1739) 18 pt.

Kauno miesto herbas

Adresas:
V. Krėvės pr. 54, LT–50401 Kaunas
tel.: (837) 312053, (837) 315673
fax.: (837) 312053

El. paštas:
mpmm@mpetrausko.kaunas.lm.lt

Interneto svetainė:
www.mpetrausko.kaunas.lm.lt

Mokyklos tipas:
neformaliojo švietimo mokykla
kodas – 190144791

Mokyklos teisinė forma:
savivaldybės biudžetinė įstaiga

Mokyklos priklausomybė:
Kauno miesto savivaldybės institucija

Mokomoji kalba:
lietuvių kalba

Mokymo forma:
dieninė, savarankiško mokymosi

Mokiniams suteikiamos atostogos:
rudens 2018-10-29 - 2018-11-02
žiemos (Kalėdų) 2018-12-27 - 2019-01-02
žiemos 2019-02-18 - 2019-02-22
pavasario (Velykų) 2019-04-23 - 2019-04-26