Logotipas

Kauno Miko Petrausko muzikos mokykla

SVEIKINAME VISUS SU ŠVENTĖMIS!!!!!

Mokestis už mokslą

Kauno miesto savivaldybės tarybos

2014 m. spalio 16 d.

sprendimo Nr. T-461

priedas

ATLYGINIMO DYDIS UŽ KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE TEIKIAMĄ FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANTĮ IR NEFORMALŲJĮ VAIKŲ IR SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMĄ

Eil.

Nr.

Įstaigos pavadinimas

Programos pavadinimas

Valandų skaičius per savaitę

Mokestis per mėnesį

1

2

3

4

5

1.

Kauno Miko Petrausko muzikos mokykla

Muzikinio ugdymo programos

17,38 Eur

Muzikos mėgėjų programa

8,69 Eur

Ankstyvojo muzikinio ugdymo programos modulis su individualiomis pamokomis

25 Eur

Papildomai pasirinktas dalykas (grupinėje pamokoje nepriklausantis pagal mokymo programą)

3 Eur

Papildomai pasirinkto individualaus dalyko vienos pamokos įkainis

4 Eur

Dviejų pagrindinių muzikinio ugdymo dalykų programa

_

34,75 Eur

 

Loading...

Kauno miesto herbas

Adresas:
V. Krėvės pr. 54, LT–50401 Kaunas
tel.: (837) 312053, (837) 315673
fax.: (837) 312053

El. paštas:
mpmm@mpetrausko.kaunas.lm.lt

Interneto svetainė:
www.mpetrausko.kaunas.lm.lt

Mokyklos tipas:
neformaliojo švietimo mokykla
kodas – 190144791

Mokyklos teisinė forma:
savivaldybės biudžetinė įstaiga

Mokyklos priklausomybė:
Kauno miesto savivaldybės institucija

Mokomoji kalba:
lietuvių kalba

Mokymo forma:
dieninė, savarankiško mokymosi

Mokiniams suteikiamos atostogos:
rudens 2018-10-29 - 2018-11-02
žiemos (Kalėdų) 2018-12-27 - 2019-01-02
žiemos 2019-02-18 - 2019-02-22
pavasario (Velykų) 2019-04-23 - 2019-04-26