Logotipas

Kauno Miko Petrausko muzikos mokykla

NUO 2021 09 01 D. TAPOME KAUNO MIKO PETRAUSKO SCENOS MENŲ MOKYKLA!!! (www.ksmm.lt)

Mokytojai

Mokytojai

Eil. Nr.

Pavardė, vardas

Pareigos

Išsilavinimas

1.

Adomavičienė Vida

fleitos mokytoja ekspertė, liaudies, pučiamųjų instrumentų, akordeono metodinės grupės pirmininkė

aukštasis

2.

Andriuščenkienė Irena

solinio dainavimo mokytoja metodininkė, solinio ir estradinio dainavimo metodinės grupės pirmininkė

aukštasis

3.

Baranauskienė Olga

koncertmeisterė metodininkė

aukštasis

4.

Baublienė Erika

antro instrumento (fortepijono) vyresnioji mokytoja, solfedžio mokytoja metodininkė, chorinio dainavimo metodinės grupės pirmininkė

aukštasis

5.

Berūkštis Paulius

vyresnysis fleitos mokytojas

aukštasis

6.

Bobinienė Regina

violončelės mokytoja metodininkė, styginių instrumentų metodinės grupės pirmininkė

aukštasis

7.

Buta Justinas

lumzdelio ir birbynės mokytojas metodininkas

aukštasis

8.

Butienė Evelina

kanklių mokytoja metodininkė

aukštasis

9.

Cibulskienė Svetlana

fortepijono mokytoja metodininkė

aukštasis

10.

Čekanavičienė Eglė

fortepijono mokytoja metodininkė

aukštasis

11.

Černiauskaitė Nomeda

antro instrumento (fortepijono) vyresnioji mokytoja

aukštasis

12.

Čiapaitė Stankūnė Marija

koncertmeisterė

aukštasis

13.

Dainauskienė Gražina

muzikos teorinių dalykų mokytoja ekspertė

aukštasis

14.

Daunorienė Liudmila

akordeono mokytoja ekspertė

aukštasis

15.

Dmitrenko Valerija

fortepijono mokytoja metodininkė, vyresnioji koncertmeisterė

aukštasis

16.

Dumčiuvienė Angelė

fortepijono vyresnioji mokytoja, vyresnioji koncertmeisterė

aukštasis

17.

Gakaitė Aušra

koncertmeisterė metodininkė

aukštasis

18.

Gerulaitė Vilhelmina

fleitos mokytoja metodininkė

aukštasis

19.

Gricijonas Ojaras

solinio dainavimo mokytojas ekspertas

aukštasis

20.

Iljina Oksana

choro vyresnioji mokytoja, antro instrumento (fortepijono), solfedžio mokytoja

aukštasis

21.

Jančiuvienė Lina

direktoriaus pavaduotoja ugdymui, atestacijos komisijos pirmininkė, kanklių mokytoja metodininkė

aukštasis

22.

Jurgilaitė Monika

vyresnioji kanklių mokytoja

aukštasis

23.

Kalkauskaitė Iveta

solinio, estradinio dainavimo mokytoja

aukštasis

24.

Kasparaitytė Remigija

smuiko mokytoja metodininkė

aukštasis

25.

Kelpša Artūras

gitaros vyresnysis mokytojas

aukštasis

26.

Kelpšaitė Budinavičienė Agnė

gitaros mokytoja

aukštasis 

27.

Krūvelienė Jūratė

solinio dainavimo vyresnioji mokytoja

aukštasis

28.

Ližaitienė Silvija

kanklių koncertmeisterė

aukštasis 

29.

Lukšienė Ieva

fortepijono mokytoja, vyresnioji koncertmeisterė

aukštasis

30.

Mačiokienė Vitalija

fortepijono mokytoja metodininkė

aukštasis

31.

Makštutis Artūras

birbynės vyresnysis mokytojas

aukštesnysis

32.

Maliukevičienė Julija

solinio dainavimo vyresnioji mokytoja

aukštesnysis

33.

Maslauskienė Ingrida

chorinio dirigavimo mokytoja metodininkė, antro instrumento (fortepijono) mokytoja

aukštasis

34.

Meškauskaitė Giedra

smuiko mokytoja metodininkė

aukštasis

35.

Medėkšaitė-Balčiūnienė Diana

akordeono mokytoja ekspertė

aukštasis

36.

Momotiukaitė Ačienė Jurgita

fortepijono mokytoja

aukštasis 

37.

Mikušauskienė Sandra

fortepijono mokytoja metodininkė

aukštasis 

38.

Petrušenko Olga

fortepijono mokytoja metodininkė

aukštasis

39.

Pocienė Nijolė

solfedžio vyresnioji mokytoja, muzikos istorijos vyresnioji mokytoja

aukštasis

40.

Pranculytė-Jončienė Agnė

fortepijono mokytoja metodininkė, koncertmeisterė metodininkė

aukštasis

41.

Pūkienė Svetlana

solfedžio mokytoja metodininkė, antro instrumento (fortepijono) mokytoja

aukštasis

42.

Rekuvienė Agnė

fortepijono mokytoja metodininkė

aukštasis

43.

Sargsyan Lusine

fortepijono mokytoja metodininkė, vyresnioji koncertmeisterė

aukštasis

44.

Sypnych Žaneta

muzikos teorinių dalykų vyresnioji mokytoja, antro instrumento (fortepijono) mokytoja

aukštasis

45.

Stakauskaitė Lijana

estradinio dainavimo mokytoja metodininkė

aukštasis 

46.

Stankevičienė Violeta

solinio dainavimo mokytoja metodininkė

aukštasis

47.

Tarvidienė Jovita

vyresnioji antro instrumento (fortepijono), ankstyvojo muzikinio ugdymo mokytoja, muzikos teorijos ir muzikos istorijos metodinės grupės pirmininkė

aukštasis

48.

Tiškienė Eglė

smuiko mokytoja metodininkė

aukštasis

49.

Tranauskienė Irina

fortepijono mokytoja metodininkė, antro instrumento (fortepijono) metodinės grupės pirmininkė

aukštasis

50.

Varnienė Rūta

fortepijono mokytoja ekspertė, fortepijono instrumento metodinės grupės pirmininkė

aukštasis

51.

Vaznienė Laura

vyresnioji akordeono mokytoja

 aukštasis

52.

Vilutienė Liubovė

fortepijono mokytoja ekspertė

aukštasis

MOKYKLOS STEIGĖJAS

Kauno miesto herbas

Adresas:
V. Krėvės pr. 54, LT–50401 Kaunas
tel.: (837) 312053, (837) 315673
fax.: (837) 312053

El. paštas:
mpmm@mpetrausko.kaunas.lm.lt

Interneto svetainė:
www.mpetrausko.kaunas.lm.lt

Mokyklos tipas:
neformaliojo švietimo mokykla
kodas – 190144791

Mokyklos teisinė forma:
savivaldybės biudžetinė įstaiga

Mokyklos priklausomybė:
Kauno miesto savivaldybės institucija

Mokomoji kalba:
lietuvių kalba

Mokymo forma:
dieninė, savarankiško mokymosi

Mokiniams suteikiamos atostogos:
Rudens atostogos
2020 m. spalio 26 d. – spalio 30 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos
2020 m. gruodžio 23 d. – 2021 m. sausio 5 d.

Žiemos atostogos
2021 m. vasario 15 d. – vasario 19 d.

Pavasario (Velykų) atostogos
2021 m. balandžio 6 d. – balandžio 9 d.

PARTNERIAI
Kauno Tado Ivanausko progimnazija
Bernardo Brazdžionio mokykla
Martinaičio dailės mokykla
V. Kuprevičiaus progimnazija
VDU muzikos akademija
Vanadzor Komitas
Garliavos meno mokykla
Raseinių meno mokykla
Kauno dailės gimnazija
Kauno miesto muziejus
Kauno V. Kudirkos viešoji biblioteka
Dailės muziejus