Logotipas

Kauno Miko Petrausko muzikos mokykla

NUO 2021 09 01 D. TAPOME KAUNO MIKO PETRAUSKO SCENOS MENŲ MOKYKLA!!! (www.ksmm.lt)

KONCERTAS, SKIRTAS LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS DIENAI

Vasario 16 -oji ir Kovo 11 - oji - dvi datos metuose, kurios kiekvieną lietuvį priverčia savo kasdienybėje stabtelėti ir susimąstyti. „Atsisėsk ant akmens, pagalvok, kas esi?“ - beveik per kiekvieną Lietuvos ar Kauno moksleivių dainų šventę girdėdavome iš širdies dainuojant tūkstantinę choristų minią... ir jos skambesys užgaudavo tą jautrią „stygą širdyje, <...> kur mus nuo lopšio lydi“...
Muzikos ir žodžio galia - milžiniška, tad nejučia šį klausimą tylomis užduodavome kiekvienas sau pačiam. Galime numanyti, ką į tai šiandien būtų atsakę vyresniosios kartos žmonės, kurie, kovodami ne ginklu, bet ne mažiau atkakliai, siekė, kad Lietuva išsivaduotų iš tarybinės valdžios gniaužtų; galime įsivaizduoti, ką atsakytų tie, kuriems dar teko, sėdint mokyklos suole, segėti „spaliuko“ ženklelį ar ryšėti pionieriaus raudoną kaklaraištį. Tačiau negalim atspėti, ką ši šventė reiškia dabartiniam jaunam žmogui, gimusiam jau nepriklausomoje Lietuvoje ir nepažinusiam jokių suvaržymų... Todėl, kurdami koncertą, skirtą Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai, nusprendėme pakviesti jaunuosius mūsų mokyklos atlikėjus „pagalvoti širdim“, ką jiems reiškia ši šventė...

Agnė Rekuvienė

KONCERTAS

KONCERTO PROGRAMĖLĖ

MOKYKLOS STEIGĖJAS

Kauno miesto herbas

Adresas:
V. Krėvės pr. 54, LT–50401 Kaunas
tel.: (837) 312053, (837) 315673
fax.: (837) 312053

El. paštas:
mpmm@mpetrausko.kaunas.lm.lt

Interneto svetainė:
www.mpetrausko.kaunas.lm.lt

Mokyklos tipas:
neformaliojo švietimo mokykla
kodas – 190144791

Mokyklos teisinė forma:
savivaldybės biudžetinė įstaiga

Mokyklos priklausomybė:
Kauno miesto savivaldybės institucija

Mokomoji kalba:
lietuvių kalba

Mokymo forma:
dieninė, savarankiško mokymosi

Mokiniams suteikiamos atostogos:
Rudens atostogos
2020 m. spalio 26 d. – spalio 30 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos
2020 m. gruodžio 23 d. – 2021 m. sausio 5 d.

Žiemos atostogos
2021 m. vasario 15 d. – vasario 19 d.

Pavasario (Velykų) atostogos
2021 m. balandžio 6 d. – balandžio 9 d.

PARTNERIAI
Kauno Tado Ivanausko progimnazija
Bernardo Brazdžionio mokykla
Martinaičio dailės mokykla
V. Kuprevičiaus progimnazija
VDU muzikos akademija
Vanadzor Komitas
Garliavos meno mokykla
Raseinių meno mokykla
Kauno dailės gimnazija
Kauno miesto muziejus
Kauno V. Kudirkos viešoji biblioteka
Dailės muziejus