Logotipas

Kauno Miko Petrausko muzikos mokykla

NUO 2021 09 01 D. TAPOME KAUNO MIKO PETRAUSKO SCENOS MENŲ MOKYKLA!!! (www.ksmm.lt)

II respublikinis jaunųjų muzikantų konkursas „Muzika @"

Gegužės mėnesio pradžioje Kauno krašto fortepijono mokytojų draugija, Kauno 1-oji muzikos mokykla ir Vytauto Didžiojo universiteto Muzikos akademija organizavo jau antrąjį respublikinį jaunųjų muzikantų konkursą „Muzika @”. Šio konkurso tikslas - nuotolinio ugdymo proceso kontekste atskleisti jaunųjų šalies muzikantų individualumą, skleidžiant muzikos meną netradicinėmis priemonėmis. Šiais metais konkurse dalyvavo net 915 dalyvių, kuriuos vertino daugiau kaip 70 Lietuvos muzikos/meno/aukštųjų muzikos ugdymo įstaigų mokytojų bei dėstytojų.

Nuotolinis konkursas vyko dalyvius suskirščius į 12 grupių pagal klases bei 5 pogrupius pagal kūrinio žanrą (etiudas, polifonija, stambi forma, pjesė bei džiazinė pjesė).

Sveikiname mūsų mokyklos jaunuosius muzikantus, kurie pasiekė puikių rezultatų:
MILGEDAS BALADINSKAS I vieta (mokyt. J. Buta, koncert. A. Dumčiuvienė);
MINDAUGAS SIMUKAITIS I vieta (mokyt. I. Tranauskienė);
RASA PETRAUSKAITĖ I vieta (mokyt.A. Pranculytė Jončienė);
GODA ŠNIEPYTĖ I vieta (mokyt. R. Bobinienė, koncert. A. Gakaitė);
DOMAS TARVIDAS I vieta (džiazinės pjesės pogrupyje) ir II vieta (polifonijos pogrupyje) (mokyt. R. Varnienė);
RIMAS GERVĖ II vieta (mokyt. J. Buta, koncert. A. Dumčiuvienė);
BENAS JONAS RIMKEVIČIUS II vieta (mokyt. J. Buta, koncert. A. Dumčiuvienė);
VILTĖ PETROKAITĖ II vieta (mokyt. R. Kasparaitytė, koncert. A. Dumčiuvienė);
AGNĖ ALIJAUSKAITĖ II vieta (stambios formos pogrupyje) ir II vieta (pjesės pogrupyje) (mokyt. A. Pranculytė-Jončienė);
RUSNĖ VAITEKŪNAITĖ II vieta (mokyt. R. Varnienė);
GUOSTĖ LUKOŠEVIČIŪTĖ II vieta (mokyt. A. Dumčiuvienė);
MARGARITA DMITRENKO II vieta (mokyt. S. Cibulskienė);
SIMONA JANAVIČIŪTĖ II vieta (mokyt. S. Cibulskienė);
EMILIS VITKAUSKAS II vieta (mokyt. S. Cibulskienė);
SKAISTĖ VAIDELYTĖ II vieta (mokyt. V. Mačiokienė);
IGNĖ VAIDELYTĖ II vieta (mokyt. V. Mačiokienė);
ADRIJA VILKAUSKAITĖ II vieta (mokyt. L. Sargsyan);
UGNĖ ANUSEVIČIŪTĖ II vieta (mokyt. V. Dmitrenko);
ANELĖ NARUŠEVIČIŪTĖ II vieta (mokyt. I. Tranauskienė);
NEDA MAURUŠAITYTĖ II vieta (mokyt. I. Tranauskienė);
GABRIELĖ ŽIBINSKAITĖ II vieta (mokyt. E. Čekanavičienė);
VAIVA RAČKAUSKAITĖ II vieta (mokyt. A. Pranculytė-Jončienė);
KIRA SIMONOVA II vieta (pjesės pogrupyje) ir II vieta (etiudo pogrupyje) (mokyt. O. Petrušenko);
EMILIJA LOKCIONKINAITĖ II vieta (pjesės pogrupyje) ir II vieta (polifonijos pogrupyje) (mokyt. O. Petrušenko);
SAULĖ PABARŠKAITĖ II vieta (mokyt. R. Bobinienė, koncert. A. Gakaitė);
UGNĖ SUTKUTĖ II vieta (mokyt. R. Bobinienė, koncert. A. Gakaitė);
IUSTINA KALEINIKOVA II vieta (pjesės pogrupyje) ir III vieta (polifonijos pogrupyje) (mokyt. O. Petrušenko);
TITAS JANULEVIČIUS II vieta (mokyt. L. Vaznienė);
NERINGA MILEVIČIŪTĖ II vieta (etiudo pogrupyje) ir II vieta (stambios formos pogrupyje) (mokyt. L. Vaznienė);
MATAS IMBRASAS II vieta (stambios formos pogrupyje) ir II vieta (pjesės pogrupyje) (mokyt. L. Vaznienė);
GABIJA ŽADAUSKAITĖ III vieta (mokyt. S. Cibulskienė);
ANDRĖJA ANILIONYTĖ III vieta (mokyt. A. Dumčiuvienė);
UGNĖ BLUŽAITĖ III vieta (mokyt. A. Pranculytė-Jončienė);
EMILIJA JAKUCHINA III vieta (mokyt. O. Petrušenko);
BARBORA LITVINAITĖ III vieta (mokyt. A. Dumčiuvienė);
ANDRIUS MICĖ III vieta (mokyt. A. Dumčiuvienė);
ANDŽELIKA ŽUKAUSKAITĖ III vieta (mokyt. I. Tranauskienė);
KIRA JAKUCHINA III vieta (mokyt. O. Petrušenko);
VIKTORIJA NALIVAIKO III vieta (mokyt. O. Petrušenko);
LINAS GERVĖ III vieta (mokyt. L.Vaznienė);
VILTĖ VYŠNIAUSKAITĖ diplomas (mokyt. E. Čekanavičienė).

Fortepijono vyresnioji mokytoja Angelė Dumčiuvienė

MOKYKLOS STEIGĖJAS

Kauno miesto herbas

Adresas:
V. Krėvės pr. 54, LT–50401 Kaunas
tel.: (837) 312053, (837) 315673
fax.: (837) 312053

El. paštas:
mpmm@mpetrausko.kaunas.lm.lt

Interneto svetainė:
www.mpetrausko.kaunas.lm.lt

Mokyklos tipas:
neformaliojo švietimo mokykla
kodas – 190144791

Mokyklos teisinė forma:
savivaldybės biudžetinė įstaiga

Mokyklos priklausomybė:
Kauno miesto savivaldybės institucija

Mokomoji kalba:
lietuvių kalba

Mokymo forma:
dieninė, savarankiško mokymosi

Mokiniams suteikiamos atostogos:
Rudens atostogos
2020 m. spalio 26 d. – spalio 30 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos
2020 m. gruodžio 23 d. – 2021 m. sausio 5 d.

Žiemos atostogos
2021 m. vasario 15 d. – vasario 19 d.

Pavasario (Velykų) atostogos
2021 m. balandžio 6 d. – balandžio 9 d.

PARTNERIAI
Kauno Tado Ivanausko progimnazija
Bernardo Brazdžionio mokykla
Martinaičio dailės mokykla
V. Kuprevičiaus progimnazija
VDU muzikos akademija
Vanadzor Komitas
Garliavos meno mokykla
Raseinių meno mokykla
Kauno dailės gimnazija
Kauno miesto muziejus
Kauno V. Kudirkos viešoji biblioteka
Dailės muziejus