Solinio dainavimo I klasės mokinių koncertas “Su daina ir šypsena”

2021 m. balandžio 12 d. nuotoliniu būdu įvyko pirmasis šiais mokslo metais įstojusių į solinio dainavimo programą mokinių koncertas “Su daina ir šypsena”.

Nuoširdžiai džiaugiamės ir didžiuojamės savo talentingais, darbščiais ir kūrybingais pirmokais. Linkime jums, mūsų mažieji dainininkai, dar daug nuostabių koncertų, malonaus atlikėjo jaudulio, gyvų, audringų aplodismentų!

Dėkojame mokinius parengusioms mokytojoms ir akompaniatorėms: Violetai Stankevičienei, Jūratei Krūvelienei, Ivetai Majauskienei, Irenai Andriuščenkienei, Valerijai Dmitrenko, Agnei Pranculytei-Jončienei, Aušrai Gakaitei.

Koncertą organizavo ir video paruošė mokytojos: Jovita Tarvidienė ir Irena Andriuščenkienė.

Solinio dainavimo mokytoja metodininkė Irena Andriuščenkienė