Logotipas

Kauno Miko Petrausko muzikos mokykla

2018 12 19 d. (trečiadienį) 17.30 val. maloniai kviečiame į kalėdinį mokyklos koncertą, kuris vyks mokyklos salėje!!!

Respublikinis tautinių muzikos instrumentų festivalis “Upokšnis” 2018-10-20

2018 m. spalio 20 dieną mūsų mokyklos tautinių muzikos instrumentų ansamblis (vyresnioji mokytoja Evelina Butienė ir mokytojas metodininkas Justina Buta) dalyvavo Respublikiniame tautinių muzikos instrumentų festivalyje “Upokšnis” kompozitoriui Jonui Švedui atminti. Festivalis vyko Kauno Juozo Gruodžio konservatorijoje, kurį jau ne pirmi metai organizuoja Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, Kauno miesto muzikos mokytojų metodinis būrelis, Kauno Juozo Gruodžio konservatorija, Kauno 1-oji muzikos mokykla, Kauno “Vyturio” gimnazijos muzikos skyrius. Kanklėmis, skudučiais, armonika, lamzdeliais ugdytiniai grojo iš visos Lietuvos: Marijampolės, Kėdainių, Garliavos, Alytaus bei Kauno miesto muzikos mokyklų. Labai džiaugiamės mūsų mokyklos kolektyvu, kurio atliekamas Vytauto Sakalausko kūrinys „Mano gimtinė“ (aranžuota mokytojos E. Butienės) nuskambėjo labai muzikaliai ir buvo palydėtas ilgais plojimais.

Fortepijono mokytoja A. Dumčiuvienė

Kauno miesto herbas

Adresas:
V. Krėvės pr. 54, LT–50401 Kaunas
tel.: (837) 312053, (837) 315673
fax.: (837) 312053

El. paštas:
mpmm@mpetrausko.kaunas.lm.lt

Interneto svetainė:
www.mpetrausko.kaunas.lm.lt

Mokyklos tipas:
neformaliojo švietimo mokykla
kodas – 190144791

Mokyklos teisinė forma:
savivaldybės biudžetinė įstaiga

Mokyklos priklausomybė:
Kauno miesto savivaldybės institucija

Mokomoji kalba:
lietuvių kalba

Mokymo forma:
dieninė, savarankiško mokymosi

Mokiniams suteikiamos atostogos:
rudens 2018-10-29 - 2018-11-02
žiemos (Kalėdų) 2018-12-27 - 2019-01-02
žiemos 2019-02-18 - 2019-02-22
pavasario (Velykų) 2019-04-23 - 2019-04-26