Logotipas

Kauno Miko Petrausko muzikos mokykla

SVEIKINAME VISUS SU ŠVENTĖMIS!!!!!

Mokyklos metodinis renginys "Mokytojas mokytojui" 2018 04 04

2018 m. balandžio 4 dieną mokykloje vyko antrasis metodinys renginys „MOKYTOJAS MOKYTOJUI“, kurio metu parodomąsias pamokas vedė ir gerąja patirtimi su kitais kolegomis dalinosi mokytojai: akordeono mokytoja ekspertė Diana Medėkšaitė Balčiūnienė (tema „Meninis bei techninis konkurso programos atlikimas“), solinio, estradinio dainavimo mokytoja metodininkė Irena Andriuščenkienė (tema „Žaidžiame dainuodami arba dainuojame žaisdami“), fortepijono mokytoja Angelė Dumčiuvienė (tema „Fortepijoninės technikos ugdymas pradedantiesiems“), violončelės mokytoja metodininkė Regina Bobinienė, fortepijono mokytoja metodininkė Irina Tranauskienė (tema „Ansambliškumo įgūdžių formavimas“), fortepijono mokytoja metodininkė Liubovė Vilutienė (tema „Pirmieji pianisto žingsniai“), smuiko mokytoja metodininkė Remigija Kasparaitytė (tema „Styginių instrumentų ansamblinio muzikavimo pagrindiniai sėkmės kriterijai“), solfedžio vyresnioji mokytoja Svetlana Pūkienė (tema „Ritminės klausos lavinimas solfedžio pamokoje“).

Tai mokyklos renginys, suteikiantis galimybę kiekvienam mokyklos mokytojui atsiskleisti bei dirbti kūrybiškai.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Jančiuvienė

Kauno miesto herbas

Adresas:
V. Krėvės pr. 54, LT–50401 Kaunas
tel.: (837) 312053, (837) 315673
fax.: (837) 312053

El. paštas:
mpmm@mpetrausko.kaunas.lm.lt

Interneto svetainė:
www.mpetrausko.kaunas.lm.lt

Mokyklos tipas:
neformaliojo švietimo mokykla
kodas – 190144791

Mokyklos teisinė forma:
savivaldybės biudžetinė įstaiga

Mokyklos priklausomybė:
Kauno miesto savivaldybės institucija

Mokomoji kalba:
lietuvių kalba

Mokymo forma:
dieninė, savarankiško mokymosi

Mokiniams suteikiamos atostogos:
rudens 2018-10-29 - 2018-11-02
žiemos (Kalėdų) 2018-12-27 - 2019-01-02
žiemos 2019-02-18 - 2019-02-22
pavasario (Velykų) 2019-04-23 - 2019-04-26