Logotipas

Kauno Miko Petrausko muzikos mokykla

Rugsėjo 1 d. šventė 1 kl. mokiniams 2016-09-01 16 val. mokyklos salėje!!! "Ryto" pradinės mokyklos patalpose - 2016-09-02 17 val. !!!

Kauno miesto herbas

Adresas:
V. Krėvės pr. 54, LT–50401 Kaunas
tel.: (837) 312053, (837) 315673
fax.: (837) 312053

El. paštas:
mpmm@mpetrausko.kaunas.lm.lt

Interneto svetainė:
www.mpetrausko.kaunas.lm.lt

Mokyklos tipas:
neformaliojo švietimo mokykla
kodas – 190144791

Mokyklos teisinė forma:
savivaldybės biudžetinė įstaiga

Mokyklos priklausomybė:
Kauno miesto savivaldybės institucija

Mokomoji kalba:
lietuvių kalba

Mokymo forma:
dieninė, savarankiško mokymosi

Mokiniams suteikiamos atostogos:
rudens 2015-10-26 - 2015-10-30
žiemos 2015-12-28 - 2016-01-08, 2016-02-15
pavasario 2016-03-21 - 2016-03-25
vasaros 2016-06-01 - 2016-08-31